Het Infocentrum Keeken ‘De Gelderse Poort’ is rond het millennium ontstaan uit een gezamenlijk project van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincie Gelderland. Doel van het project was de natuurlijke biotopen voor planten en dieren te behouden, ruimte voor ontspanning en natuurbeleving te creëren, maar ook de belangen van de mensen die er wonen en werken niet buiten beschouwing te laten.

Het Infocentrum Keeken is het laatste van ooit vijf bezoekerscentra in de Gelderse Poort, het gebied tussen Arnhem, Nijmegen, Kleef en Emmerik. Geïnteresseerden moeten hier de mogelijkheid krijgen om het project te leren kennen en zich middenin het projectgebied te laten informeren.

De inrichting werd geopend in mei 2000.

Drager is de stad Kleef.