Vissen in de Rijn

Als houtmodel wordt de Rijn met zijn visbestand tijdens de laatste 300 jaar voorgesteld als was hij een tijdlijn. Alle gebeurtenissen die het visbestand aanzienlijk beïnvloed hebben, zijn hier weergegeven. De belangrijkste vissoorten worden qua grootte en bestandsontwikkeling getoond. Op een paneel worden enkele geselecteerde vissoorten in het kort gedetailleerder voorgesteld.

Kinderen mogen houten visjes vangen en in netten verzamelen.