Ronde tafel

Aan de ‘Ronde Tafel’ kunt u de filosofie van onze inrichting leren kennen.

De bezoeker kijkt door de verschillende kijkgaten en ziet zichzelf bijv. als toerist, als natuurbeschermer of als landbouwer. Allen hebben ze een andere opvatting van het optimale landschap en bijgevolg stellen ze ook zeer uiteenlopende eisen. Deze gebruiksconflicten kunnen enkel worden opgelost door met elkaar in gesprek te gaan en als alle partijen bereid zijn om compromissen te sluiten. Dit wordt symbolisch voorgesteld door het kijkgat ‘Ronde Tafel’ met zicht op een knotwilg.