Rijnzuilen

Hier komt u meer te weten over de Rijn, het centrale thema van deze tentoonstelling.

Op de computer worden gegevens over de waterstand en de waterkwaliteit toegelicht. Tijdens de Rijnkwis kunt u uw kennis testen. U leert enkele typische levende wezens kennen, die zich in en op de Rijn ophouden. Goethes gedicht van ‘Johanna Sebus’ en indrukwekkende foto’s maken duidelijk hoe de mensen hier reeds eeuwenlang door het hoogwater worden bedreigd.

Op bijkomende borden wordt duidelijk hoe de bevolking zich echter door steeds intensievere dijkbouw tegen deze hoogwaterperikelen probeerde te beschermen.