Geologisch model

In vijf kijkkasten kunt u op het model zien hoe ons landschap tijdens de voorlaatste koude periode ontstaan is en veranderd is tot aan de huidige vestiging door de mens.

Als aanvulling hierop wordt de planten- en dierenwereld van de desbetreffende periode op infoborden weergegeven.

In de vitrine getuigen gevonden knoken van reeds lang uitgestorven dieren van de toenmalige fauna. Door de Rijn en zijn zijrivieren meegevoerde stenen en door de gletsjers uit de IJstijd meegesleept materiaal en een zwerfkei kunnen ons zeker spannende verhalen over hun reis vertellen.