Tentoonstelling

De Rijn met zijn ooilandschappen als veelzijdige levensruimte voor mens, dier en plant vormt het middelpunt van de tentoonstelling. Wat is gletsjermateriaal uit de IJstijd? Welke dieren leven in de Rijn? Wat gebeurt er bij hoogwater in de regio? Hoe functioneert landbouw in het beschermde natuurgebied?

Op deze en vele andere vragen krijgt u op een spannende manier een antwoord, dat ook voor alle zintuigen waarneembaar wordt gemaakt. Uit lades weerklinken vogelstemmen, computers lichten watergegevens toe of nemen u mee naar de verschillende fases van de vestigingsgeschiedenis, kijkkasten tonen indrukwekkende natuurfoto’s. Bij de hoogwatermaquette kan men hele landschappen onder water zetten. Geologische voorstellingen en modellen geven wat meer uitleg over de toestand van de regio tijdens de IJstijd.

De bezoeker leert de verschillende eisen op het landschap kennen vanuit de gezichtshoek van verschillende groepen. Hij ondervindt zelf dat deze exploitatieconflicten enkel opgelost kunnen worden door met elkaar in gesprek te gaan en als alle partijen bereid zijn om compromissen te sluiten – ten goede van ons eeuwenoude cultuurlandschap.

De tentoonstelling is trouwens tweetalig, zowel in het Nederlands als in het Duits.