Aan Duitse kant werden reeds in de jaren ’80 van vorige eeuw grote delen van de Rheinaue in het gebied van de Gelderse Poort tot beschermd natuurgebied uitgeroepen. Hiertoe behoren de beschermde natuurgebieden ‘Düffel – Kellener Altrhein und Flussmarschen’, ‘Kranenburger Bruch’, ‘Salmorth’ en ‘Emmericher Ward’. De toekenning van het beschermde statuut gebeurde op grond van de vele duizenden in de Nederrijn overwinterende arctische wildganzen, de daar broedende weidevogels (zoals grutto’s, wulpen, tureluren) en met het oog op het behoud van het boerencultuurlandschap met weiden, velden, grachten, hagen en knotbomen. Door het plaatsen van nesthulpkasten slaagde men er in het midden van de jaren ’90 in om de witte ooievaar, die al meer dan 50 jaar niet meer in de Düffel gebroed had, terug aan te trekken.